1. .
  -

 2. .
  - - CONFORM CU-CR-ZR

 3. .
  - .

 4. .
  Ti 45,0 .% Ni

 5. .
  , 4025202

 6. .
  20

 7. .
  Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5

 8. .
  TiNi

 9. .
  TiNi

 10. .
  - TiNi

 11. .
  :

 12. .

 13. .

 14. .

 15. .
  -- -

 16. .
  B2- B19 Ti40.7Hf9.5Ni49.8-Cu

 17. .

 18. .

 19. .
  -

 20. .
  33C

 21. .
  Ni-Mn-In

 22. .

 23. .
  Ż Fe Mn Al C

 24. .

 25. .
  Ti-50,2 .%Ni

 26. .

 27. .

 28. .
  Fe-Ni-Cr

 29. .
  FeNiMnCrCo

 30. .
  Ti/TiB ,

 31. .
  Ti-Ni

 32. .

 33. .
  - -

 34. .
  -

 35. .
  , WE43

 36. .

 37. .
  WE43

 38. .

 39. .

 40. .
  12 %-

 41. .
  -

 42. .
  ,

 43. .

 44. .

 45. .
  / /ܻ

 46. .
  NB3S

 47. .

 48. .

 49. .

 50. .
  TI/TIB

 51. .
  NiFeGaCo

 52. .

 53. .
  л

 54. .

 55. .
  B2-B19 Ti40.7Hf9.5Ni44.8Cu5

 56. .

 57. .

 58. .

 59. .
  , Ti3Ni4

 60. .
  2-1

 61. .
  TiNi

 62. .
  - 231553- (9-)

 63. .

 64. .
  -

 65. .

 66. .
  -4

 67. .
  Al-Cu-Fe, Si B ( 1)

 68. .
  , ,

 69. .
  Co

 70. .

 71. .
  g- FeNiCoAlX

 72. .

 73. .
  Cu-Cr-Zr

 74. .
  - Ti-Zr-Nb

 75. .

 76. .

 77. .
  S304H

Acrobat Reader